Dalykas Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga Kvalifikacinė kategorija

Telefonas, el. paštas

Atsakingas ŠC
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

RIma Butkuvienė

l– d „Naminukas“ 8 673 35659
N. Skliuderienė
Specialusis ugdymas Diana Jarutienė l – d „Gintarėlis“ Metodininkė 8 612 46817
N. Skliuderienė
Pradinis ugdymas Vaidutė Mažeikienė
Krantoprogimnazija Metodininkė 8 620 22413
N. Skliuderienė
Dorinis ugdymas
Neringa Žemgulienė
„Minijos“ progimnazija  Vyr. mokytoja  8 688 01272
A. Mikaločienė
Lietuvių kalba Rasa Rusteikienė
„Vaivorykštės“ gimnazija  Ekspertė 8 688 85622

N. Skliuderienė
Anglų kalba Stefanija Piaulokienė
„Minijos“ progimnazija  Ekspertė 8 610 60939     N. Skliuderienė
Istorija Jūratė Grimalienė
„Minijos“ progimnazija  Metodininkė 8 610 69174

J. Adomkus
Geografija Angelė Pakamorienė „Minijos“ progimnazija Ekspertė 8 614 88774
J. Adomkus
Gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika)
Raimonda Kundrotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 60956

J. Adomkus
Matematika Dalia Bendikienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Ekspertė

8 672 34487

J. Adomkus
IT Raminta Birgėlienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 699 14091 J. Adomkus
Fizinio ugdymo
Jolanta Žukauskienė
„Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 6...

J. Adomkus
Muzika Rasa Linkienė Krantoprogimnazija Ekspertė

8 655 77001

N. Skliuderienė
Dailė ir technologijos
Rasa Jurgaitienė
 Ketvergių pagrindinė mokykla Vyr. mokytoja

8 676 47209

N. Skliuderienė
Bibliotekininkai

Barbora Dotienė

„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

J. Adomkus
Soc. pedagogai Kristina Klenauskienė
Agluonėnų mokykla-darželis  Vyresnioji soc. pedagogė 8 683 82732 N. Skliuderienė
Etninė kultūra Vilma Dveržeckienė
Priekulės I. Simonaitytės gimnazija Metodininkė 8 671 06928
 
N. Skliuderienė
Psichologija Rimantė Ignatjevienė Klaipėdos rajono PPT  Psichologė 8 612 41142

N. Skliuderienė
Ugdymas karjerai Ramunė Gudirgienė Krantoprogimnazija

8 612 90103

A. Mikaločienė
Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) Loreta Kaltauskienė Priekulės I.Simonaitytės gimnazija 8 642 98 414
J. Adomkus
Mokytojo padėjėjai Toma Edita Pričinaitė Priekulės vaikų lopšelis-darželis Mokytojo padėjėja 8 630 37575
N. Skliuderienė
Pavaduotojai Inga Račienė Krantoprogimnazija 8 614 57469
V. Kazakauskienė