Eil. Nr. Dalykas Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga Kvalifikacinė kategorija

Telefonas,

el. paštas

1. Ikimokyklinis, prieš- mokyklinis ugdymas

Lina Petrauskienė

l– d „Saulutė“ I vad. kval. kategorija

452674, 8 611 12823

2. Specialusis ugdymas Diana Jarutienė l – d „Gintarėlis“ Metodininkė 8 612 46817
3. Pradinis ugdymas Danutė Raudienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė 8 673 16386
4. Etika Lina Zubauskienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 698 70874
5. Tikyba Genovaitė Marijona Paniulaitienė Endriejavo vid. m-kla Vyr. mokytoja 8 678 14050
6. Lietuvių kalba Zofija Vaitkuvienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 6070
7. Anglų kalba Giedra Aliulienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 633 31176  
9. Rusų kalba Janina Žemgulienė „Kranto“ pagr. m-kla Metodininkė 8 615 86686  
10. Istorija Vida Mockuvienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 698 32269  
11. Geografija Angelė Pakamorienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 614 88774
12. Biologija Raimonda Mankevičienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 60956  
13. Chemija Asta Vaišnoraitė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 612 84378  
14. Fizika Adomas Neimontas Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija Ekspertas 8 682 33951
15. Matematika Aldona Matulaitienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 673 05161

16. IT Raminta Birgėlienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 699 14091
17. Kūno kultūra Inga Januševičienė
Veiviržėnų J.Šaulio gimnazija Vyr. mokytoja 8 613 45551
18. Muzika Rasa Linkienė „Kranto“ pagr. m-kla Metodininkė

8 655 77001

19. Dailė Rita Batečko „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 686 27173

20. Technologijos Raimonda Mickienė Priekulės I. Simonaitytės g-ja Mokytoja 8 623 42350
21. Bibliotekininkai

Barbora Dotienė

„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

22. Soc. pedagogai Edita Stanienė Plikių I. Labutytės pagr. m-kla Metodininkė 8 677 13812
23. Ekonomika Nijolė Ruginienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 686 94047
24. Psichologija Vaida Varnelytė Dovilų pagrindinė mokykla Psichologė 8 615 75114
25. Ugdymas karjerai Barbora Dotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Mokytoja

8 612 61963

Scroll to top