paskaita vezaiciu mokyklos bendruomeneiPedagoginis tėvų švietimas – tai suaugusiųjų mąstymą veikiantis reiškinys, aktyvi, kryptinga edukacinė veikla, siejama su jų sąmonėjimu, tinkamu savo, kaip ugdytojo, vaidmens suvokimu, gebėjimu konstruktyviai mąstyti, elgtis, konkrečių kompetencijų įgijimu. Mokinių ugdymo kokybė pasiekiama, gerinant tėvų švietimo kokybę bei partnerystę su jais, nuolat puoselėjant tėvų pedagoginės kultūros lygį, kintant tėvų požiūriui, teikiant jiems žinių, konsultacijų, įtraukiant juos į konstruktyvią veiklą.

Vasario 19 d. vakarą į Vėžaičių pagrindinės mokyklos administracijos organizuojamą paskaitą „Emocinio imuniteto stiprinimas" mokykloje rinkosi mokinių tėveliai, mokytojai, kiti darbuotojai, buvo kviečiami ir Vėžaičių lopšelio-darželio ugdytinių tėveliai bei darbuotojai. Tai Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamos neformaliojo švietimo programos, kurią įgyvendina Klaipėdos rajono švietimo centras, „Socialinis ir emocinis suaugusiųjų intelekto ugdymas" dalis. Paskaitą skaitė daugelio formalių ir neformalių programų, metodikų autorė, andragogė, lektorė, turinti 27 metų dėstymo ir praktinio konsultavimo įgūdžių, psichologė Virginija Servutienė. Lektorė kalbėjo, jog pozityvumo ir emocinio intelekto rezultatas – harmonija su savimi ir aplinka bei sėkminga savirealizacija. Išlaisvinus savo vidų, galima pakeisti kasdienybę. Emocinės laisvės privalumas nėra vien gera nuotaika. Kartu su emociniu lengvumu ir ramybe žengia ir materialinė gerovė, sėkmė darbe, pagerėję bendravimo įgūdžiai ir, žinoma, sveikata. Stiprinant emocinį intelektą, svarbu žengti tris žingsnius – atsisveikinti su patirties nuoskaudomis, priimti save, tobulinti savo įgūdžius ir savybes. Žmogaus aktyvi branda vyksta tik dėkingumo aplinkoje. Užsiėmime supažindinta su pozityvaus elgesio įtvirtinimo būdais, harmoningos sąveikos šeimoje ir kolektyve ypatumais, brandinta asmenybės pozityvioji patirtis, analizuoti asmenybės augimo etapai, sąlygos, įgalinančios prisiimti visišką atsakomybę už viską, kas vyksta mūsų gyvenime.

Svarbu suvokti, kad emocinis intelektas yra ugdomas nuo pat mažens ir šeimoje, ir mokykloje, bendraujant ir bendradarbiaujant tėvams ir mokytojams. Emocinis intelektas – sėkmės garantas ateityje.

VAIZDO REPORTAŽAS

Dalia Baliutavičienė, Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktorė