Kviečiame rengti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas 2020–2021 mokslo metams. Programas prašome siųsti el. paštu iki 2020 m. rugpjūčio 24 d.

Konsultuotis dėl programų rengimo kviečiame tel. 8 615 33 534 arba nurodytu el. paštu iki birželio 25 d.

PRIDEDAMA. Kvalifikacijos tobulinimo programos forma.