Lietuvos gamtine geografija virselisKlaipėdos universiteto leidykla  2013 metais išleido vadovėlį  „Lietuvos gamtinė geografija“.

Šis vadovėlis yra pirmas toks Lietuvos gamtinės geografijos vadovėlis Lietuvoje, kurį parengė fizinių mokslų srities geografijos ir geologijos krypčių mokslininkai – universitetų dėstytojai : prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė, Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos katedros profesorė(sudarytoja),  dr. Jonas Volungevičius, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas, dr. Rasa Šimanauskienė, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros lektorė, dr. Justas Kažys, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas,  prof. dr. (HP) Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas , profesorius,  Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė, habil. dr. Valentinas Baltrūnas, Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedros profesorius,  prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedros profesorius ,  doc. dr. Filomena Kavoliutė, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė.

Vadovėlis skirtas Lietuvos universitetų  gamtinės ir visuomeninės geografijos studijų studentams bakalaurams. Jis parengtas pagal Klaipėdos, Vilniaus ir Lietuvos edukolgijos universitetų geografijos programų Lietuvos gamtinės geografijos ir su ja susijusių dalykų modulius. Išanalizuota Lietuvos teritorijos geologinis pagrindas, gamtinės aplinkos paleogeografinė raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene, reljefas, klimatas, vandenys, dirvožemio danga, biota ir gamtinės aplinkos apsauga. Prieduose – originalūs spalvoti žemėlapiai. Vadovėlyje pateiktos fundamentinės žinios vertingos ne tik geografijos, bet ir ekologijos, biologijos, agronomijos, miškininkystės, žemėtvarkos, hidrotechninės statybos inžinerijos specialybių studentams, o taip pat geografijos ir biologijos mokytojams. Vadovėlyje vertingos informacijos ras savivaldybių regioninės plėtros, ministerijų darbuotojai, projektuotojai.

Vadovėlį galima įsigyti  Klaipėdos universiteto knygyne ir
http://www.ku.lt/leidykla/parduodamos-knygos/