SKELBIAMA PAPILDOMA PEDAGOGŲ ATRANKA Į 8 KREDITŲ (214 VAL) APIMTIES

„ŠVIETIMO INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS IR TOBULINIMAS „

MODULINES STUDIJAS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTE

Trumpas programos pristatymas ir aktualumas

Šiandien, laisvosios rinkos ekonomikos laikais, kai yra didelė paslaugų pasiūla ir pasirinkimo galimybė, įvaizdis bei jo kūrimas yra labai aktualus reiškinys ne tik pelno siekiančioms organizacijoms, bet ir šveitimo institucijoms. Pasaulinėje praktikoje organizacijos įvaizdžio kūrimas yra vienas iš svarbiausių veiklos kokybės ir strateginio valdymo tikslų. Modulyje analizuojami pagrindiniai švietimo institucijos įvaizdžio formavimo veiksniai: organizacijos kultūra, joje dirbantys personalas, paslaugų kokybė, veiklos misijos apibrėžtumas ir jos siekimas, organizacijos komunikacijos, aplinka ir kt. Tai ne mažiau svarbu, negu naujų technologijų diegimas, finansinės sferos stabilizavimas ir kt.

Modulį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje analizuojama organizacijos kultūra ir elgsena, identifikuojamos problemos kuriant patrauklų organizacijos įvaizdį. Antroje dalyje atkreipiamas dėmesys į organizacinę komunikaciją, kuri tiesiogiai atspindi organizacijos įvaizdžio charakteristikas. Modulis skirtas švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, klasių auklėtojams ir mokyklos specialistams (bibliotekų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, mokytojų padėjėjai ir t.t.).

Programos tikslas- Ugdyti ir plėtoti švietimo institucijos įvaizdžio kūrimo ir šio proceso vadybos kompetencijas, siekiant užtikrinti institucijos veiklos kokybę, konkurencinį pranašumą ir vertę.

Programos trukmė (ak. val. ir kreditai) -214 val. (teorinių – 60 val., praktinių – 30 val., savarankiško – 124 val.), 8 kreditai.

 

Išsamesnė informacija bei registracija telefonu (846)398579, el. p.