suaugusiu mokymosi savaite 1 ressuaugusiu mokymosi savaite 2 ressuaugusiu mokymosi savaite 3 res

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2020 m. lapkričio 4 d.  nutarimo  Nr. 1226  „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.  punkto 2.2.9.4. papunkčiu, informuojame, kad 2020 m. lapkričio 16–22  d. suaugusiųjų mokymosi savaitės „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ bus vykdomi tik tie renginiai, kurie buvo  suplanuoti nuotoliniu būdu. 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo nr. 1226