gargzdu lopselio darzelio naminukas mokytojos sekmingai gilina skaitmeninio rastingumo kompetencijasPavasarį dėl COVID-19 pandemijos karantino nuotolinis ugdymas buvo iššūkis kiekvienam mokytojui. Mokytojos dalyvavo švietimo centro ir kitų įstaigų organizuojamuose nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo  renginiuose. Vienoms mokytojoms sekėsi geriau, kitoms dar reikėjo pagalbos kokybiško nuotolinio darbo srityje: kuriant įvairias užduotis dienai ar veiklos planą savaitei, kuris būtų įdomus, informatyvus, motyvuojantis veikti, tinkamai pasirinkti programą ar platformą ir pan.

Mokytojų tarybos posėdžio metu nutarėme, kad „Naminuko“ mokytojų tarpe turime puikių mokytojų mentorių.

Renata Rudgalvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pasisiūlė pamokyti kurti užduotis Padlet platformoje. 12 mokytojų pareiškė norą geriau įvaldyti Padlet teikiamas galimybes. Dauguma mokytojų prie programos jungėsi pirmą kartą. Mokytoja su kiekviena kolege dirbo individualiai. „Mokinėms“, kurioms sekėsi sunkiau, mokytoja Messenger platformoje sukūrė konsultacinę grupę. Sėkmę parodė namų darbai – vienos dienos planas Padlet platformoje. Renatos žodžiais tariant, mokymai pavyko puikiai.

Bendru susitarimu „Naminuko“ pedagogės ir toliau gilins skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Lapkričio 9 d. Kristina Bogužienė, vyresnioji meninio ugdymo mokytoja, plačiau supažindins su ZOOM platformos galimybėmis dirbant su vaikais, organizuojant grupės tėvų susirinkimus, internetinius susitikimus su kolegėmis ir pan. Pamoka vyks virtualioje erdvėje.

Gruodžio mėn. planuojame susitikimą su Gargždų „Minijos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Raminta Birgėliene. Mokymų tema „Pateikčių kūrimo subtilybės“ pažengusiems.

Mokytojų noras tobulėti, dalintis patirtimi – kokybiško ugdymo sėkmės, socialinės bendrystės įstaigoje ir už jos ribų garantas.

VAIZDO ALBUMAS

Rima Butkuvienė,Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui