ivyko pirmasis projekto tautiniai ornamentai zenklai is praeities renginysSpalio 12 d. Dovilų etninės kultūros centre vyko paskaita „Baltų simbolių intertekstualumas“, kurią Klaipėdos rajono mokytojams skaitė Klaipėdos universiteto profesorius Rimantas Balsys. Tai pirmasis šių metų  jungtinio projekto „Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ renginys. Projektą koordinuoja Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“, partneriai – Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinis ir priešmokyklinis skyrius, Dovilų etninės kultūros centras ir Klaipėdos rajono švietimo centras. Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė.

„Tautiniai ornamentai – ženklai iš praeities“ – tai trejus metus įgyvendinto Švietimo centro ir rajono mokytojų etnokultūrinio projekto „Etninių simbolių raktas bendrystei“ tęsinys. Iki šiol etnokultūrines kompetencijas projekte tobulino ir kūrybinius darbus su mokiniais atliko Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo – pagrinde, dailės ir technologijų – mokytojai. Šiais metais į projektą įsitraukė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, etninės kultūros ugdytojai-entuziastai: patys mažiausi Klaipėdos rajono vaikai bus supažindinami su tautinių ženklų, ornamentų ir simbolių reikšmėmis, ugdant jų gebėjimą atpažinti ornamentus ir simbolius aplinkoje ir taikyti juos kūryboje.

Profesoriaus Rimanto Balsio paskaita buvo skirta mokytojams kaip teorinis pagrindas, kuriuo jie remsis ruošdami vaikams užduotis spalio 18-22 d. vyksiančiai teminei savaitei „Darželinukų lobių skrynelėje – tautiniai motyvai“. Dovilų etninės kultūros centro erdvėse eksponuojami Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus regioninės parodos darbai pasitarnaus kaip pavyzdžiai ugdytiniams, kur savo artimiausioje aplinkoje, viešose erdvėse galima atpažinti tautinį paveldą – įvairius ženklus, raštus, simbolius.

Iki pat naujų metų trijų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai dalyvaus įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse su tautodailininkais ir Dovilų etninės kultūros centro etnologais, rungsis viktorinoje, aplankys Gargždų krašto muziejuje eksponuojamą lininių rūbų kolekciją ir tautinių juostų parodą „Inkliuzija“. O viso projekto baigiamasis akcentas – kalendorinius metus vainikuojanti bendra vaikų kūrybinių darbų paroda „Ornamentų žydėjimas“.

Dėkojame visiems projekto partneriams: malonus bendradarbiavimas ir vaidmenų bei atsakomybės pasiskirstymas – efektyvaus projekto įgyvendinimo pagrindas. Ypatingai dėkojame Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rimai Butkuvienei – šių metų projekto paraiškos rengėjai ir koordinatorei.

Paskaitos „Baltų simbolių intertekstualumas“ fotoreportažas:

https://www.facebook.com/krsc.lt/posts/1739094196285206