2021 M. ŽEMAITIJOS REGIONO MOKYKLŲ PASAKORIŲ ŠVENTĖS-KONKURSO, SKIRTO MOKYTOJOS DAIVOS TOLIUŠIENĖS ATMINIMUI, NUOSTATAI.

 

Pasakorių_šventės_nuostatai2021.doc

                                                                                                           

PATVIRTINTA

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pavaduojančio direktorių,

2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VI-235

 

 

 

2021 M. ŽEMAITIJOS REGIONO MOKYKLŲ PASAKORIŲ ŠVENTĖS-KONKURSO, SKIRTO  MOKYTOJOS DAIVOS TOLIUŠIENĖS ATMINIMUI,

NUOSTATAI

  • BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Regiono pasakorių šventės-konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, repertuarą, atlikimo reikalavimus, šventės-konkurso eigą, vertinimą, organizatorius.

II. TIKSLAI

 

                      2. Regiono pasakorių šventės-konkurso tikslai – gaivinti ir puoselėti etninės kultūros tradiciją – pasakomąją tautosaką, jos žanrų įvairovę, tarmes; išaiškinti, paskatinti ir pagerbti autentiškiausius, originaliausius pasakotojus, puoselėti pagarbą gimtajai lietuvių kalbai.

                      3. Konkursas skiriamas skiriamas pagerbti mokytojos Daivos Toliušienės, Pasakorių šventės sumanytojos, atminimą.

III. DALYVIAI

                      4. Konkurse dalyvauja Žemaitijos regiono mokyklų 5–12 klasių  mokiniai (iš vienos mokyklos 1-2 dalyviai).

IV. REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI

                      5. Konkurso dalyvių repertuarą sudaro vienas tekstas (pasaka, sakmė, padavimas, anekdotas,  pasakojimas ar kt. istorija).

                      6. Porinama bendrine kalba arba tarmiškai.

                      7. Pasirodymas neturi viršyti 4 min.

V. EIGA

                      8.  Užpildytas pasakorių dalyvio anketas siųsti iki lapkričio 15 d. elektroniniu paštu

                      9. Renginys vyks lapkričio 25 d., 15.30 val., Gargžduose, Vingio g. 6. (,,Vaivorykštės“ gimnazijoje; esant sudėtingai epidemiologinei situacijai, konkursas nuotoliniu būdu organizuojamas nebus).

VI. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

 

                      10. Pasakoriai vertinami atsižvelgiant į pasirinktų kūrinių turinį ir meninę vertę, repertuaro autentiškumą, pasakojimo įtaigumą, natūralumą, išraiškingumą, ryšį su klausytojais, sceninę kultūrą.

                      11. Vertinimo komisiją sudaro visi klausytojai ir svečiai.

                      12. Komisija išrenka konkurso laureatą – „Šauniausią pasakorių 2021“.

                      13. Laureatui įteikiamas diplomas ir dovana.  Kiti konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

VII. ORGANIZATORIAI

 

                      14. Regiono mokyklų pasakorių šventę-konkursą organizuoja Klaipėdos rajono Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                      15. Informacija apie šventę-konkursą skelbiama Klaipėdos rajono Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos (www.vaivorykstesgimnazija.lt) ir Klaipėdos rajono švietimo centro (www.krsc.lt) svetainėse.

 

 

___________________

 

 

 

2021 M. ŽEMAITIJOS REGIONO MOKYKLŲ PASAKORIŲ ŠVENTĖS-KONKURSO,

SKIRTO  MOKYTOJOS DAIVOS TOLIUŠIENĖS ATMINIMUI, DALYVIO ANKETA

 

(siųsti el.p. )

 

 

Rajonas, miestas, savivaldybė _______________________________________________________

Vardas (-ai), pavardė (-ės), klasė  _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Padėjęs pasiruošti mokytojas ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Mokyklos telefono numeris, el. paštas_________________________________________________

________________________________________________________________________________

Teksto pavadinimas

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________