Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame 5-8 klasių anglų kalbos, dailės ir muzikos projekte "Let's sing 2021". Projekto veiklos skatino mokinius tobulinti anglų kalbos žinias, plėtoti kūrybinės raiškos gebėjimus per dailės ir muzikos menų formas, sustiprino mokytojų bendradarbiavimą. Mokinius projekto veikloms parengė mokytojos Eglė Skolevičienė (anglų k.), Edita Jurkaitienė (dailė) ir Aida Košaitienė (muzika).