Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo portale skelbia skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą. Skelbiamų nemokamų, mokamų ar iš dalies mokamų priemonių, suskirstytų pagal dalykus, klases bei atitinkančių turinio, paskirties ir technologinius reikalavimus, sąrašas nuolat papildomas. 

Siekdami informuoti mokytojus apie skaitmeninių išteklių naujoves, kviečiame mokyklas pasiūlyti kontaktinį asmenį (mokyklos darbuotoją, koordinuojantį informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, informacinių technologijų mokytoją ar kitą asmenį, besidomintį skaitmeninėmis mokymo priemonėmis), kuris su kitais mokyklos mokytojais pasidalytų naujausia informacija, kurią reguliariai (kartą ar du per mėnesį) gautų apie Švietimo portale pateikiamas skaitmenines mokymo priemones, metodinę medžiagą mokytojams, naudingus straipsnius, vaizdo įrašus. Kartą per ketvirtį bus organizuojami šių asmenų susitikimai nuotoliniu būdu. 

Kviečiame iki 2022 m. vasario 1 dienos užpildyti anketą ir nurodyti kontaktinį savo mokyklos asmenį.  

Daugiau informacijos galima rasti (skaityti visą informaciją):  

https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones.  

 

Nacionalinės švietimo agentūros informacija