Pareigos

Vardas, pavardė

Telefono numeris

Elektroninis paštas

       

Laikinai einanti
direktorės pareigas

Violeta Karbauskaitė

865961236

Vedėjo pavaduotoja

Ilona Dotienė

865959724

Buhalterė

Vaida Barisienė

865983682

Buhalterė

Irena Petrikienė

865947655

Buhalterė

Alma Kmitienė

865877837

Buhalterė

Liuda Venckuvienė

865976266

Buhalterė

Alma Kuprevičienė

865948939

Buhalterė

Regina Gudauskienė

865791959

Buhalterė

Auksė Žitkuvienė

865948639

Buhalterė

Renata Zažeckienė

865949010

Buhalterė

Jonata Lukauskienė

865982253

Buhalterė

Gintarė Rudienė

865982625

Buhalterė

Daiva Butkienė

865947103

Buhalterė

Birutė Milė

865949330

Buhalterė

Alvyda Šneiderytė

865949618

Buhalterė

Rima Rusteikienė

865947343

Buhalterė

Rasma Balsienė

865982709

Buhalterė

Ilona Petkuvienė

865949318

Buhalterė

Dovilė Juškaitė

865949198

Buhalterė

Kristina Narvilė

865991301

Buhalterė

Vida Serapinienė

865947535

Buhalterė

Erika Venckuvienė

865949798

Buhalterė

Rimalda Kavaliauskienė

865914757

Buhalterė

Gražina Stulgienė

865983802