Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 30 d.

Pareigos                              
Vardas, pavardė                       
Telefono nr.                   
Elektroninis paštas
Skyriaus vedėja Viktorija Kaprizkina 865948639
Vedėjo pavaduotoja Auksė Žitkuvienė 865961692
Vedėjo pavaduotoja Violeta Karbauskaitė 865961236
Vedėjo pavaduotoja Ilona Dotienė 865959724
Buhalterė Vaida Barisienė 865983682
Buhalterė Alvyda Šneiderytė 865949618
Buhalterė Liuda Venckuvienė 865976266
Buhalterė Audronė Sruogienė 865954852
Buhalterė Ilona Petkuvienė 865949318
Buhalterė Rasma Balsienė 865982709
Buhalterė Gražina Stulgienė 865983802
Buhalterė Alma Kuprevičienė 865948939
Buhalterė Kristina Narvilė 865991301
Buhalterė Jonata Lukauskienė 865982253
Buhalterė Regina Gudauskienė 865791959
Buhalterė Gintarė Rudienė 865982625
Buhalterė Dovilė Juškaitė 865949198
Buhalterė Irena Petrikienė 865947655
Buhalterė Vida Serapinienė 865947535
Buhalterė Rimalda Kavaliauskienė 865914757
Buhalterė Birutė Milė 865949330
Buhalterė Rima Rusteikienė 865947343
Buhalterė Erika Venckuvienė 865949798
Buhalterė Daiva Butkienė 865947103
Buhalterė Renata Zažeckienė 865949010
Buhalterė Dovilė Eitkevičienė 865877837
Buhalterė Erika Strakšė 865949070