Spalio 21 d. nuo 15 val. virtualioje konferencinėje aplinkoje
Ši virtuali konsultacija skirta tiems Klaipėdos rajono pedagogams, kurie mokyklose įgyvendina LIONS QUEST  socialinio emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir ketina diegti arba diegia LIONS QUEST  programą „Raktai į sėkmę“ 14-19 metų mokiniams.
„Raktai į sėkmę“ verčia susirūpinti daugybe šiandienos jaunimo visuomeninių ir aplinkos problemų. Ši programa aprūpina mokinius praktine mokymo patirtimi, kuri skatina vystyti charakterį, atsakomybę bei socialines ir emocines kompetencijas, būtinas sėkmingam pilietiškumui bei darbui 21-ajame amžiuje.
Kaip mums sekasi žengti pirmuosius žingsnius? Kokie klausimai ir problemos iškyla?
Konsultacijos metu galėsime tai aptarti ir išsiaiškinti.

2013 m. rugsėjo 17-18 dienomis Klaipėdos rajono švietimo centre vyko tęstinio projekto „Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Socialinio emocinio ugdymo (SEU) programų įgyvendinimas rajono mokyklose“ mokymai „Tėvų švietimas ir dalyvavimas mokyklos gyvenime“.

Šį projektą nuo 2007 metų finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė. Projekto tikslas diegti mokyklose inovacines nuoseklaus SEU kompetencijų ugdymo metodikas, kurios yra pripažintos ir įvertintos pasaulinėje praktikoje ir apima visą mokyklos gyvenimą – pamokų organizavimą, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą. Rajone įgyvendinamos 4 SEU programos – Zipio draugai, Antras žingsnis, Olweus ir Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“.

2013 m. rugsėjo 20 d. Klaipėdos rajono švietimo centras pakvietė kolegas į metodinį pasitarimą  „Klaipėdos rajono švietimo centro projektinės veiklos pristatymas.

Bendradarbiaujančių Žemaitijos regiono švietimo centrų galimybės taikyti projektinės veiklos sukurtus produktus mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui“.

Pasitarime dalyvavo švietimo centrų vadovai ir metodininkai iš Klaipėdos ir Palangos miestų,  Skuodo, Kretingos, Plungės, Telšių,  Šilalės ir  Raseinių rajonų.