didvyriams atminti 1Tas žvarbokas sausio priešpietis, praleistas kartu su Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos Judrėnų St. Dariaus skyriaus mokiniais Dariaus kaime, St. Dariaus gimtojoje sodyboje, neabejoju, atvykusiųjų širdyse ir širdelėse paliko gilų ir neišdildomą įspūdį. Tai skamba banaliai, šabloniškai. Sakyčiau, privertė mus naujai pervertinti savo vertybes, žmogaus egzistencijos prasmę ir tikslus. Ir nesvarbu, ar tu mokytojas ar pradinukas. Abejingų nepaliko sodybos šeimininko ir puoselėtojo gerb. M. Raštikio kantrus ir nuoseklus pasakojimas, kuriame dar ir dar kartą ne vienam mūsų viešnagės dalyvių priminė ne tik lakūno vaikystę (apsilankymas didvyrio gimtinėje sutapo su jo gimtadieniu, sausio 9-ta), emigraciją į JAV, jaunystę, kelią į aviaciją ir grįžimą į Lietuvą, sportinę ir politinę veiklą.

testinis profesinis bendradarbiavimas profesiniam tobulejimuiSausio 17 d. vyko pirmasis Klaipėdos  ir Kauno rajonų mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui  metodinis tiltas „Tinklinis komunikavimas ir partnerystė įgyvendinant tęstines kvalifikacijos tobulinimo programas“. Susitikimas skirtas aptarti, kokiomis gerosiomis patirtimis galime vieni kitus praturtinti siekiant bendro tikslo – geresnių mokinių pasiekimų ir pažangos.

logotipas mokykla 2030 300x129 RPaskelbtas naujas pranešimas tinklapyje Mokykla2030.lt : PRASIDEDA RENGINIAI PASIEKIMŲ VERTINIMO POKYČIAMS APTARTI

Prasidėjo NŠA mokymai savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandoms. Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo komanda, sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu, sausio 11-12 dienomis dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas” mokymuose ,,Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį”.

Nacionalinė švietimo agentūra Švietimo portale skelbia skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą. Skelbiamų nemokamų, mokamų ar iš dalies mokamų priemonių, suskirstytų pagal dalykus, klases bei atitinkančių turinio, paskirties ir technologinius reikalavimus, sąrašas nuolat papildomas. 

Siekdami informuoti mokytojus apie skaitmeninių išteklių naujoves, kviečiame mokyklas pasiūlyti kontaktinį asmenį (mokyklos darbuotoją, koordinuojantį informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, informacinių technologijų mokytoją ar kitą asmenį, besidomintį skaitmeninėmis mokymo priemonėmis), kuris su kitais mokyklos mokytojais pasidalytų naujausia informacija, kurią reguliariai (kartą ar du per mėnesį) gautų apie Švietimo portale pateikiamas skaitmenines mokymo priemones, metodinę medžiagą mokytojams, naudingus straipsnius, vaizdo įrašus. Kartą per ketvirtį bus organizuojami šių asmenų susitikimai nuotoliniu būdu.