„Jis galėtų net akmenį prakalbinti“, – taip neseniai Gargžduose viešėjusį lektorių Russell Stannard iš Anglijos apibūdina Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė. Su gitara rankose, šypsena veide jis įtikino rajono pedagogus atvirkščios pamokos, kurioje išnaudojamos informacinių technologijų potencialas, nauda.
Šie lektoriaus mokymai vyko pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“. Juose dalyvavo 4 rajono švietimo įstaigų – Priekulės Ievos Simonaitytės ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų, Dovilų ir Plikių Ievos Labutytės pagrindinių mokyklų – visi pradinių klasių mokytojai.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas (toliau - Tarptautinės komisijos sekretoriatas) kviečia bendrojo ugdymo mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrų komandas (mokytojus ir mokinius) įgyvendinti projektą „Kiekvienas žmogus turi savo vardą“. Šiuo projektu norime paskatinti rinkti informaciją apie įvairiose Lietuvos vietose gyvenusius žydus: jų gyvenimo istorijas, indėlį į vietos miesto ar miestelio ekonomiką, kultūrą, politiką bei šių žmonių likimą.