seu 2023 logoKovo 10 d. – tarptautinė socialinio emocinio ugdymo (SEU) diena. SEU diena skirta vienyti viso pasaulio žmones, kurie tiki SEU svarba mokinio asmenybės ūgčiai. SEU padeda kurti geresnes bendruomenes ir supantį pasaulį.   Šiais metais  ją pirmą kartą paminėjo rajono mokyklos. SEU diena siekta atkreipti ir mokinių, ir mokytojų dėmesį į savo ir kito asmens emocijų pažinimą ir tinkamą jų raiškos svarbą bendravime. Dėkojame rajono mokykloms  pasidalinusioms šios dienos paminėjimo akimirkomis ir kviečiame visus aplankyti virtualią parodą, skirtą tarptautinei SEU dienai.

lions quest programu integravimo galimybes mokiniu karjeros planavimui 1Vasario 23 d. švietimo centre vyko metodinis pasitarimas apie „LIONS QUEST programų integravimo galimybės mokinių karjeros planavimui“. Renginį vedė Dr. Daiva Šukytė, SEU instituto direktorė, LIONS QUEST programų vyriausioji instruktorė. Jame  dalyvavo Klaipėdos rajono mokyklų karjeros specialistai ir už SEU atsakingi mokyklų atstovai.

2015 m. birželio 17 d.  LR Seime vyko nacionalinė konferencija „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“, kurią organizavo Vilniaus privati gimnazija ir Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras. Klaipėdos rajonui konferencijoje atstovavo rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Loreta Kaltauskienė ir  rajono psichologų metodinio būrelio vadovė Vaida Varnelytė. Konferencijoje dalyvavo 300 Lietuvos pedagogų iš įvairių ugdymo įstaigų.

6 Klaipėdos rajono mokyklose startuoja nauja tarptautinė ugdymo programa „LIONS QUEST – raktai į sėkmę“. Kovo 18-19 d. Klaipėdos rajono švietimo centre vyko mokytojams skirtas seminaras, kurį kuravo iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykęs Niumano universiteto Švietimo skyriaus dekanas, profesorius Stevenas Dunnas.

Prieš 4  metus  Klaipėdos  rajono  Švietimo  centras,  vykdydamas  tęstinę  jaunimo prevencinę programą, pakvietė pirmąsias  tris rajono mokyklas,  Gargždų   “Kranto”  ir  Priekulės  I.Simonaitytės  vidurinių  bei  Dituvos  pagrindinės mokyklų bendruomenes, dalyvauti  Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programos “Paauglystės kryžkelės” įgyvendinime. Jei norime padėti visiems vaikams sėkmingai mokytis, gyventi ir veikti, kiekvienam reikia “pakloti” socialinių emocinių įgūdžių pamatus. Fragmentinė ir trumpalaikė prevencinė veikla įgūdžių nesuformuoja. 2011-2012 mokslo metais rajone jau 10 ugdymo įstaigų taiko šią programą. Per penkerius metus  rajone apmokyti 148 pedagogai. Programoje dalyvauja 990 mokinių ir 773 tėvai. Pagal šią programą daugiausiai mokinių (221) ugdoma Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje. Tvirtus žingsnius taikydami šią inovaciją žengia  Gargždų „Kranto“ ir Endriejavo vidurinės, Vėžaičių, Dituvos, Lapių ir Kretingalės pagrindinių mokyklų pedagogai.

Prieš 4 metus Klaipėdos rajono Švietimo centras vykdydamas  tęstinę  jaunimo  prevencinę programą pakvietė pirmąsias  tris rajono mokyklas dalyvauti  Lions Quest programoje. Gargždų   “Kranto”  ir  Priekulės  I.Simonaitytės  vidurinių  bei  Dituvos  pagrindinės mokyklų   bendruomenės sutiko nuo 2008 m. rugsėjo mėn. dalyvauti Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programos “Paauglystės kryžkelės” įgyvendinime.

Dar    2003 m.   Narkotikų   kontrolės  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos   vyriausybės  atlikto tyrimo duomenimis net 19 proc. vaikų yra bandę vartoti psichoaktyviąsas medžiagas. Tai yra aukštesnis vidurkis negu bendras Europos Sąjungos šalių vidurkis. Be to , Lietuvos vaikai save laiko nelaimingiausiais vaikais Europoje. Lietuva pirmauja vaikų bandymu žudytis ir  agresyvumu. 

Lions  Quest  programos  sukurtos  Jungtinėse  Amerikos  valstijose.  Šiuo metu pagal jas dirba  daugiau nei 400 tūkst. pedagogų  33 pasaulio šalyse.  2002 m. ji  pripažinta  populiariausia  pozityvios  prevencijos programa pasaulyje. Lions Quest programas remia tarptautinės LIONS klubų asociacijos Centrinė paramos organizacija. Tai humanistinė organizacija, vienijanti 1,35 mln. narių iš 202 šalių. 2007 m. ši organizacija gavo apdovanojimą kaip geriausia labdaros organizacija pasaulyje.

LIONS QUEST  programų  misija  skatinti  ir  remti  suaugusiuosius – mokytojus ir tėvus,  ugdančius   atsakingą  ir  rūpestingą  jaunimą.  Šias  programas tikslinga įgyvendinti ugdymo įstaigose,
jeigu norima vykdyti žalingų įpročių ir priklausomybės ligų prevenciją, skatinti stiprios asmenybės formavimąsi, ugdyti bendruomeniškumą, kelti akademinius pasiekimus, vykdyti elgesio krizių prevenciją bei rūpintis socialiniu ir emociniu mokinių mokymu.

Finansinę paramą, pasirengiant programos įgyvendinimui, teikia Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius.
Lions  Quest   programos   įgyvendinimą   Klaipėdos   rajone,  koordinuoja   Klaipėdos   rajono
 Švietimo centras. Visu programos įgyvendinimo laikotarpiu mokyklų bendruomenes konsultuoja ir metodinę pagalbą teikia Dr. D. Šukytė ir L. Slušnys.

Džiugu, kad daugėja Programos pasekėjų. Šias mokslo metais Programos įgyvendinimo mokymus įsitraukė Vėžaičių pagrindinės mokyklos bendruomenė, grupė Plikių pagrindinės mokyklos  mokytojų ir nauji nariai iš Gargždų „Kranto“ ir Priekulės I. Simonaitytės vidurinių bei Dituvos pagrindinės mokyklų.  Mokymai naujiems Programos įgyvendintojams vyko šių metų kovo pradžioje Priekulės I. Simonaitytės vidurinėje mokykloje.
Jau 2008 – 2009 mokslo metais per 300 rajono moksleivių ir jų šeimos narių dalyvauja Programoje, o nuo ateinančių mokslo metų dalyvių skaičius turėtų padvigubėti.

lions-questLIONS-QUEST Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programą naudoti  savo veikloje gali 7 ( Garrgždų „Kranto“ Priekulės I. Simonaitytės , Endriejavo vidurinės,  Dituvos, Vėžaičių ir Lapių pagrindinės mokyklos, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija)  Klaipėdos rajono mokyklos. Rajone jau yra 90 pedagogų , išklausiusių darbo su šia programa instruktažą ir  turinčių pažymėjimus, leidžiančius Programą taikyti ugdyme.