kelione laiku irankis savo krasto istorijai pazinti„Kelionė laiku“ panaudojant mus supančią aplinką yra veiksmingiausias mokymo ir mokymosi išteklius ir įrankis. Klaipėdos rajono mokytojai jau yra išbandę šį įrankį ir tuo galėjo įsitikinti. Tūksantmečio mokyklų projekto programa suteikia galimybę šį metodą plėtoti ir pritaikyti dalykų integracijai, patirtiniam mokymuisi ir gilesniams savo krašto istorijos pažinimui. Pasirinktas istorinis laikotarpis bus mokytojams ir mokiniams aktualizuojamas ir įtvirtinamas naudojantis pasaulyje plačiai taikomu edukaciniu metodu „Kelionė laiku“ (Time travel).